Inför ert besök på Vännäsbadet

Inför ert besök på Vännäsbadet

Inför besöket

(Scroll down for information in English.)

Bad

 • Allt bad sker under eget ansvar.
 • Barn under 12 år, samt icke simkunniga oavsett ålder, måste alltid ha sällskap av en myndig person som är simkunnig och ombytt till badkläder.
 • Målsman ansvarar för barn och ungdomar under 18 år.
 • Duscha hela kroppen innan du badar.
 • Använd badkläder i bassängerna.
 • Blöjbarn ska ha badblöja på sig i bassängen.

Övrigt

 • Det är foto- och filmförbud på hela anläggningen.
 • Inga sällskapsdjur är tillåtna inom området.
 • Vännäsbadet är en rök-, alkohol- och drogfri anläggning.
 • Av säkerhetsskäl får glas eller porslin inte tas med in på anläggningen.
 • Omklädningsrum och duschar finns inne på Vännäsbadetbåde omklädningsrum och uteduschar
 • Du ansvarar själv för dina tillhörigheter.
 • Värdefack finns vid omklädningsrummen inne på badet. Ta med egen hänglås
 • Kvarglömda kläder, handdukar och liknande sparas i två veckor.
 • Vid åska kan bassängerna och vattenrutschbanorna av säkerhetsskäl tillfälligt utrymmas. Ingen entréavgift betalas tillbaka vid dessa tillfällen.
 • Personalen har rätt att avvisa besökare som inte följer våra regler eller som missköter sig på annat sätt. Ingen entréavgift betalas då tillbaka.

Before your visit

Swimming

 • Children under the age of 12 must always, regardless of their swimming abilities, be accompanied by a paying adult who can swim and is wearing swimwear.
 • Parents or guardians are responsible for children under the age of 18.
 • Make sure to shower your whole body before swimming.
 • Use swimwear in the pools.
 • Children in diapers must wear a swim diaper in the pool.

Miscellaneous

 • Photography and filming is prohibited in the facility.
 • No pets are allowed within the area.
 • Vännäsbadet is a facility free from smoking, drugs and alcohol.
 • For safety reasons, glassware and china must not be brought into the facility.
 • During your visit you are fully responsible for yourself and your belongings.
 • There are small lockers for valuables next to the changing rooms.
 • Clothes, towels and other items that have been left in the facility will be saved for two weeks.
 • In case of a thunderstorm, the pools and the water slides can be temporarily evacuated for safety reasons. The entrance fee will not be reimbursed in these cases.
 • The staff has the right to turn away visitors who do not follow our rules or misbehave in any other way. The entrance fee will not be reimbursed.

Menu